Jūsu grozs ir tukšs!
Saņemiet 10% atlaidi ar kodu: PIRKT10

Atgriešanas nosacījumi

Preču atgriešana un maiņa

1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atgrieztas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 16.pantu..

2. Lai atgrieztu preci(-es), Pircējam ir jāaizpilda preces atgriešanas pieprasījums un jānosūta pa e-pastu: info@inbeauty.lv.

3. Paredzētās 1. punktā tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes viņam dienas, informējot par to Pārdevēju. 2. Noteikumu punktā paredzētā kārtībā.

4. Pircējam atgriežot preci, nepieciešams ievērot šādus nosacījumus:

5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

6. Noteikumu 1. punktā paredzētās tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīts par patērētāju, t.i. fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

7. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 1. punktā paredzētās tiesības atkāpties no līguma, ja līgums ir noslēgts par:

kā arī saskaņā ar citiem punktiem 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.255 ,,Noteikumi par distances līgumu''.

8. Neatbilstošas kvalitātes preces vai kvalitatīvas preces, kuru forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija Pircējam nepatīk, ir iespējams atgriezt vai apmainīt saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

9. Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.