Jūsu grozs ir tukšs!
Saņemiet 10% atlaidi ar kodu: PIRKT10

Privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šī privātuma politika reglamentē MB Elektroninė parduotuvė interneta veikala inbeauty.lv (turpmāk – MB Elektroninė parduotuvė klientu (turpmāk – Jūs, Jūsu) pamata personas datu apkopošanu, pārvaldības un uzglabāšanas principus un kārtību.

2. Jūsu personas datu apkopošanu, apstrādi un glabāšanu reglamentē šī Privātuma politika, Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti un citi tiesību akti.

3. Interneta veikalā norādot savus personas datus, Jūs piekrītat, ka MB Elektroninė parduotuvė tos pārvaldīs un apstrādās saskaņā ar šo privātuma politiku un tiesību aktos noteiktajiem mērķiem, līdzekļiem un procedūrām.

4. MB Elektroninė parduotuvė ievēro šādus galvenos personas datu apstrādes principus:

  4.1. Personas dati tiek apkopoti noteiktiem un likumīgiem mērķiem.

  4.2. Personas dati apstrādāti precīzi un godīgi.

  4.3. Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, t. i., tikai tad, ja:

   4.3.1. datu subjekts dod piekrišanu, t. i., piekrīt ievērot interneta veikala lietošanas noteikumus;

   4.3.2. izpildīts vai tiek noslēgts līgums, kurā viena no pusēm ir datu subjekts;

   4.3.3. MB Elektroninė parduotuvė ir pienākums apstrādāt personas datus saskaņā ar likumu;

   4.3.4. personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu MB Elektroninė parduotuvė. vai trešās personas kurai iesniegti personas dati, leģitīmo interešu nolūkos un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas.

  4.4. Personas dati regulāri tiek atjaunoti.

  4.5. Personas dati netiek glabāti ilgāk, nekā to prasa norādītie apstrādes nolūki.

  4.6. Personas datus apstrādā tikai darbinieki, kuriem ir piešķirtas šādas tiesības.

  4.7. Visa informācija par apstrādātajiem personas datiem ir konfidenciāla.

5. Izmantot interneta veikala pakalpojumus var:

  5.1. ik viena fiziska persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu;

  5.2. nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadu vecumam tikai tad, ja saņemta vismaz viena vecāka vai aizbildņa piekrišana, izņemot gadījumus, kad izmanto personīgosienākumus vai stipendiju;

  5.3. juridiskās personas;

  5.4. visi iepriekš minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

6. Lūdzu, ņemiet vērā - lai mūsu mājas lapā būtu iespējams nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu, Jūsu datorā (ierīcē) mēs saglabājam informāciju (sīkdatnes, angliski „cookies”). Iegūto informāciju mēs izmantosim, lai identificētu Jūs kā iepriekšējo vietnes lietotāju, apkopotu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Jebkurā laikā varat apskatīt informāciju (sīkdatnes), ko mēs reģistrējam, kā arī varat dzēst daļu vai visu reģistrēto informāciju jeb sīkdatnes. Jums ir arī tiesības iebilst pret informācijas (sīkdatņu) izmantošanu Jūsu datorā (ierīcē), taču tādā gadījumā var nebūt pieejamas atsevišķas mājas lapas funkcijas. Mēs pieņemam, ka izmantojot mūsu interneta veikalu, Jūs piekrītat, ka Jūsu datorā (ierīcē) tiek saglabāta šī informācija. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, atceļot, mainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus vai sazinoties ar mums, izmantojot mājas lapā norādīto kontaktinformāciju.

II. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana

7. Jūsų personas dati (vārds, uzvārds, vecuma grupa, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita informācija, kas norādīta reģistrējoties interneta veikalā) savākta un apstrādāta šādiem mērķiem:

  7.1. Lai apstrādātu Jūsu pasūtījumus;

  7.1. Lai izveidotu finanšu dokumentus (piemēram, rēķinus);

  7.3. Lai risinātu problēmas, saistībā ar preču uzrādīšanu vai piegādi;

  7.4. lai veiktu citas līgumiskās saistības;

  7.5. tiešā mārketinga vajadzībām.

8. Reģistrējoties interneta veikalā, mēs lūdzam sniegt pilnīgus un pareizus personas datus.

9. Pārvaldīt un aizsargāt Jūsu personas datus MB Elektroninė parduotuvė īstenot organizatoriskus un tehniskus pasākumus, kuri aizsargā personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai pārveidošanu, izpaušanu un pret jebkādu citu neatļautu apstrādi.

   10. MB Elektroninė parduotuvė var izmantot statistikas vajadzībām datus, kas nav tieši saistīti ar personas datiem, t.i. informāciju par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiek savākti un apstrādāti tā, lai nepieļautu Klienta personiskās identitātes vai citu personas datu izpaušanu, ko varētu izmantot personas identificēšanai.

III. Personas datu nodošana trešajām personām

11. MB Elektroninė parduotuvė patur tiesības nodot informāciju trešajām personām:

11.1.tikai šī dokumenta 4., 6. punktos minēto mērķu īstenošanai;

11.2. tikai saskaņā ar Latvijas republikas tiesību aktiem.

IV. Personas datu mainīšana vai atjaunošana

12. Jums ir tiesības jebkurā laikā mainīt un/vai atjaunot reģistrācijas formā sniegto informāciju..

V. Informācijas vai pretenziju nosūtīšana

13. Ļaujot mums pārvaldīt savus personas datus, Jums ir tiesības:

  13.1. pieprasīt labot, iznīcināt vai apturēt Jūsu personas datu glabāšanu, un apstrādi, ja apstrāde netiek veikta saskaņā ar šo direktīvu, un citi tiesību aktu noteikumiem;

  13.2. nepiekrist savu personas datu apstrādei.

14. MB Elektroninė parduotuvė, pēc Jūsu pieprasījuma par personas datu apstrādi, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma iesniegšanas dienas, sniegs atbildi. Pieprasījumi par personas datu apstrādi jāiesniedz rakstiski(e-pastā info@inbeauty.lv).

VI. Privātuma politikas mainīšana

15. Privātuma politikas noteikumi tiek pārskatīti un aktualizēti balstoties uz izmaiņām tiesību aktos, kas regulē personas datu pārvaldību, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu.

Privātuma politikas papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no tās dienas, kad tie tiek publicēti inbeauty.lv