Jūsu grozs ir tukšs!
Saņemiet 10% atlaidi ar kodu: PIRKT10

Iegādes noteikumi

IEGĀDES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces www.inbeauty.lv elektroniskajā veikalā (turpmāk - Pircējs) un MB Elektroninė parduotuvė“ (turpmāk - Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā. Iegādājoties preces interneta veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Par jebkurām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrētais Pircējs tiks informēts, pieslēdzoties inbeauty.lv mājas lapā un, lai iepirktos šajā interneta veikalā, būs atkārtoti jāpiekrīt mainītajiem Noteikumiem.

1.3. Iepirkties mūsu interneta veikalā ir tiesbas:

1.3.1. rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i. pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

1.3.3. juridiskas personas;

minēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.4. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apliecina, ka, pamatojoties uz Noteikumu 1.4. punktu, viņam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā inbeauty.lv.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējs var pasūtīt preces inbeauty.lv interneta veikalā divos veidos:

2.1.1. reģistrējoties šajā mājaslapā, ievadot savu e-pasta adresi un parol;

2.1.2. bez reģistrācijas šajā mājaslapā.

2.2. Pasūtot preces, pircējs gan 2.1.1., gan 2.1.2. Noteikumu punktos paredzētajā veidā attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos jānorāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie personas dati: vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, tālruņa numurs un epasta adrese.

2.3.Ja Pircējs piekrīt, 2.2. punktā minētie viņa personas dati var tikt apstrādāti inbeauty.lv elektroniskajā veikalā tiešā mārketinga nolūkos. Reģistrācijas laikā pircējam ir iespēja izvēlēties saņemt jaunumus un īpašos piedāvājumus vai nesaņemt.

2.4. Piekrītot savu personas datu apstrādei preču un pakalpojumu pārdošanas nolūkos Pārdevēja interneta veikalā, Pircējs piekrīt arī tam, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiek nosūtīti informatīvie ziņojumi, kas nepieciešami preču pasūtījuma izpildei.

2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus trešajām personām var izpaust tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2.6. Pircēja personu apliecinošs dokuments un tajā ietvertie Pircēja dati, kas iesniegti Pārdevējam, tiks izmantoti tikai pareizai Pircēja identifikācijai.


3. Pirkuma - pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc pērkamās preces(-u) izvēles un iepirkumu groza izveidošanas noklikšķina uz saites "Maksāt".


4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā inbeauty.lv šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikt ar interneta veikalu inbeauty.lv noslēgto preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot vēlamo atgriežamo preci, tās pasūtījuma numuru un atgriešanas iemesls) ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas.

4.3. Noteikumu 4.2. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu".

4.4. Noteikumu 4.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.


5. Pircēja pienākumi

5.1. Pircējam jāsamaksā preču un to piegādes cena, kā arī citi maksājumi (ja tas norādīts, slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs norēķinās par precēm caur Paysera sistēmu vai arī preču piegādes laikā, preču piegādes kurjera dienesta pilnvarotajam pārstāvim vai ar bankas karti, izņemot preci no izvēlētā pakomāta.

5.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina 5.3 5.3. Maksājot preču piegādes laikā kurjerkompānijas pilnvarotajam darbiniekam, Pircējam jāparaksta preču pieņemšanas kvīts un jāsamaksā par preci un piegādes izmaksām precīza naudas summa.

5.4. Pēc reģistrēšanās Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus.

5.5. Pircējs, izmantojot interneta veikalu inbeauty.lv, apņemas ievērot šos Noteikumus, citus nosacījumus, kas skaidri norādīti interneta veikalā, un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.


6. Pārdevēja tiesības

6.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt viņa piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.

6.4. Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, iepriekš nebrīdinot to, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. punktā paredzēto apmaksas veidu, nesamaksā par preci 3 (trīs) kalendāro dienu laikā.


7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala inbeauty.lv sniegtos pakalpojumus šajos Noteikumos un interneta veikalā noteiktajos nosacījumos.

7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņa personisko informāciju, t.i. Pircēja norādītie personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Noteikumu 2. sadaļas un Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9. sadaļā norādītajiem nosacījumiem.

7.4. Pārdevējs, nespējot Pircējam piegādāt pasūtītās preces svarīgu apstākļu dēļ, apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa.

7.5. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 4.2. punktā paredzētās tiesības un Noteikumu 4.4. punktā paredzēto nosacījumu, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) darba dienu laikā no atgriezto preču saņemšanas dienas.


8. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro.

8.2. Pircējs norēķinās par precēm, izmantojot vienu no šādām metodēm:

8.2.1. elektroniskā banka caur Paysera.lv sistēmu vai Paysera sistēmā norādītajām metodēm;

8.2.2. skaidrā naudā preces piegādes laikā vai ar bankas karti, saņemot preci no pakomāta;

8.2.3. bankas pārskaitījums;

8.3. Pircējs, izvēloties apmaksas veidu elektroniskajā bankā caur Paysera.lv sistēmu, apņemas veikt apmaksu nekavējoties. Tikai pēc preču apmaksas saņemšanas sākas preču pakas formēšana un preču piegādes termiņa aprēķināšana.


9. Preču piegāde

9.1. Preču piegāde Pircējam:

9.2. Preces tiek piegādātas uz norādīto sūtījumu termināli - pakomātu:

9.2.1. Pircējs apņemas norādīt sūtījumu terminālu - pakomātu, uz kuru vēlas saņemt preces.

9.2.2. Sūtījumu terminālā - pakomātā sūtījums tiek uzglabāts 72 stundas. Beidzoties termiņam, sūtījums tiek atgriezts atpakaļ izsūtītājam.

9.2.3. Sūtījumu nav iespējams novirzīt uz citu piegādes punktu.

9.3. Preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi:

9.3.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi.
9.3.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja viņš pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizajam subjektam.
9.3.3. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis.

9.4. Piegādes (transportēšanas) maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz pasūtījuma summu. Preču piegādes cenas norādītas inbeauty.lv majas lapā https://inbeauty.lv/piegade

9.5. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes noteikumus.

9.6. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.

9.7. Preces piegādes brīdī Pircējam, Pircējs kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma un preču stāvokli un paraksta piegādes un pieņemšanas dokumentu. Pēc tam, kad pircējs parakstījis sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī, nav preces bojājumu, kuru izcelsme nav attiecināma uz rūpnīcas defektu, un precei nav komplektācijas neatbilstību (kādu var noteikt preču ārējās apskates laikā). Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), prece(-s) ir bojāta(-s) un/vai prece(-s) nav pareizi sakomplektētas, Pircējam tas jāatzīmē sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa piegādes pārstāvja klātbūtnē sastādīt brīvas formas sūtījuma un/vai preces(-šu) sabojāšanas/neatbilstības aktu. Ja Pircējs šīs darbības neveic, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šāda bojājuma rašanās pamats nav rūpnīcas defekts, un par preces sastāva neatbilstībām, ja šīs neatbilstības var konstatēt preču ārējās apskates laikā.


10. Preču atgriešana un maiņa

10.1. Pārdotās preces defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas preces nomainītas, atgrieztas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 16.pantu..

10.2. Lai atgrieztu preci(-es), Pircējam ir jāaizpilda preces atgriešanas pieprasījums un jānosūta pa e-pastu: info@inbeauty.lv.

10.3. Paredzētās 10.1. punktā tiesības Pircējs var izmantot 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes viņam dienas, informējot par to Pārdevēju. 10.2. Noteikumu punktā paredzētā kārtībā.

10.4. Pircējam atgriežot preci, nepieciešams ievērot šādus nosacījumus:

10.4.1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā (šis punkts neattiecas uz preces ar defektu atgriešanas gadījumā);

10.4.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;

10.4.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu preces izskatu (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);

10.4.4. atgrieztajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādu ir saņēmis Pircējs;

10.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro šajā pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.

10.6. Noteikumu 10.1. punktā paredzētās tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīts par patērētāju, t.i. fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, pakalpojumu, digitālo saturu vai digitālo pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

10.6.1. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 10.1. punktā paredzētās tiesības atkāpties no līguma, ja līgums ir noslēgts par:

10.6.2. preci vai precēm, kas ātri bojājas vai vai tai drīz beigsies derīguma termiņš;

10.6.3. iepakotām precēm, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

10.6.4. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

10.6.5. avīzēm, žurnāliem vai citiem periodiskiem izdevumiem;

kā arī saskaņā ar citiem punktiem 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.255 ,,Noteikumi par distances līgumu''.

10.7. Neatbilstošas kvalitātes preces vai kvalitatīvas preces, kuru forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija Pircējam nepatīk, ir iespējams atgriezt vai apmainīt saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

10.8. Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta ar maksājuma uzdevumu un tikai uz maksātāja bankas kontu.


11. Atbildība

11.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par viņa sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja kompensāciju par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.

11.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.

11.3. Pēc reģistrēšanās Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja inbeauty.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kura ir pieslēgusies interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

11.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un savām saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.

11.5. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

11.6. Pārdevējs nav atbildīgs par savstarpējo saistību pareizu izpildi starp Pircēju un Pārdevēja partneriem, kuru pakalpojumus Pircējs pasūta.


12. Pārdevēja izmantotie mārketinga rīki

12.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažādas akcijas interneta veikalā inbeauty.lv.

12.2. Pārdevējs patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā ieviest un/vai atcelt piedāvājumus, akcijas vai mainīt Preču cenas, nepārkāpjot Klienta tiesības, tajā skaitā Līguma noteikumus.

12.3. Atlaides nesummējas.

12.4. Atlaižu kodi nav derīgi akcijas precēm, noteiktu preču zīmolu tehniskajām ierīcēm un uztura bagātinātājiem.


13. Lojalitātes programma

13.1. Iepērkoties inbeauty.lv interneta veikalā, pircēji saņem atlaižu punktus. Šie punkti tiek konvertēti eiro, ko pircējs var izmantot nākamajam pirkumam inbeauty.lv interneta veikalā kā atlaidi.

13.2. Atlaižu punkti ir 2% no pirkuma summas.

13.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt lojalitātes punktu sistēmu, nedzēšot pircēju savāktos punktus pirms izmaiņām.


14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs nosūta visus ziņojumus saskaņā ar Noteikumu 2.2. punktā noteikto kārtību uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

14.2. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz e-pasta adresi: info@inbeauty.lv.


15. Sīkdatņu izmantošana

15.1. Lai Pircējam vai Interneta veikala apmeklētājam varētu piedāvāt pilnu Interneta veikalā piedāvāto pakalpojumu klāstu, Administrators izmanto sistēmas sīkdatnes (angļu val. cookies). Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu iepriekšējo Interneta veikala apmeklētāju, noteiktu Elektroniskā veikala lapas valodu, identificētu lietotāja sesiju, sesijas atslēgu, kā arī identificētu un labotu Interneta veikala kļūdas.


16. Vispārīgie noteikumi

16.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

16.2. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti.

16.3. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes laikā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.